Giá iphone 7

Q. Bạn nghĩ gì về những phẩm chất quan trọng cho một phóng viên tin tức? Trả lời: Chưa cần bàn đến phẩm chất trước hết phóng viên cần có công cụ tác nghiệp, nếu không có máy quay thì cũng nên có một chiếc điện thoại tốt và giá iphone 7 hiện nay đang […]